Tin tức Rạng Đông Việt

Thuốc trừ sâu làm tăng nguy cơ ung thư não

Các nghiên cứu trước đây từng chứng minh rằng nông dân sử dụng nhiều thuốc trừ sâu có nguy cơ cao phát triển bệnh Parkinson. Các nhà nghiên cứu Pháp thuộc Trường Đại học Bordeaux khẳng định rằng các loại thuốc này cũng có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ ung thư não.

Chi tiết

TÁC HẠI CỦA THUỐC HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT ĐỐI VỚI SỨC KHỎE CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG

Thuốc bảo vệ thực vật là tên gọi chung để chỉ các loại hóa chất dùng trong nông nghiệp nhằm diệt sâu, bệnh, cỏ dại, các côn trùng gây hại và động vật gậm nhấm để bảo vệ cây trồng, các kho lương thực hàng hóa… Bên cạnh những lợi ích mà thuốc bảo vệ thực vật đem lại cho ngành nông nghiệp thì những ảnh hưởng của nó đến sức khỏe con người, môi trường cũng là một vấn đề cấp bách.

Chi tiết