Tin Hiệp Hội Thực Phẩm Chức Năng

Lần đầu tiên Hiệp hội TPCN Việt Nam cấp chứng nhận thực hành nông nghiệp tốt cho dược thảo TPCN (Viet-GAP-TPCN)

Ngày 14 tháng 6 năm 2014, Hiệp hội TPCN Việt Nam đã Quyết định cấp chứng nhận Thực hành tốt cho dược thảo TPCN (Viet-GAP-TPCN) cho Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan, có địa chỉ: Tổ 6, ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

Chi tiết